Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması detayları – Konya Yeni Haber


Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması detayları… Yarışma şartları nedir, sıkça sorulan sorular…
Konya’nın tarihsel çekirdeğini oluşturan ve Konya şehri için tarihsel, kültürel ve simgesel öneme sahip Alaeddin Tepesi, Frig Dönemi’nden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar olan mimari ve arkeolojik mirası katmanlar halinde bünyesinde barındıran bir höyüktür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç kale yerleşmesi; günümüzde ise Konya şehrinin merkezinde yer alan ve şehir merkezi ile entegre olmuş önemli tarihi, doğal ve arkeolojik sit alanlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı “Alaeddin Camii”, “II. Kılıçarslan Türbesi”, “Yarım Kümbet”, “II. Kılıçarslan Köşkü” ve açığa çıkartılan sur duvarlarıyla Ortaçağ Konya’sının iç kalesini simgelemekte; “Feritpaşa Su Deposu”, “Şehitlik Anıtı” ve “Torrance Binası” ile de yakın tarihe ait kültürel miras örneklerini sergilemektedir.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışma alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, yarışma ile bölgenin mekansal potansiyelinin değerlendirilmesi, Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulması istenmekte olup, bunun yanı sıra söz konusu yerin, gündelik yaşam, kültür, sanat etkinlikleriyle kamusal kullanım değerinin arttırılması için yenilik arz eden önerilerin belirlenmesi, çağdaş tasarımlar, turizm amacı düşünülerek engelli ve yaşlı erişimi, kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kavramların dikkate alındığı, evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin düşünüldüğü, ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsur olarak öne çıkarılacak alanın, kent merkezinde hak ettiği yere ve öneme kavuşturulduğu, kent ile entegre olan bir tasarıma ulaşılması amaçlanmaktadır.
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.
 
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
• Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka, temsilci meslek grubu Mimarlık ve diğer meslek grupları; İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurulması,
• Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması,
• Ekip başının mimar olması,
• Ekip başı mimarın en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olması,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,
 
Ekiplerin idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (İkiyüzelliTürk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “KILIÇARSLANYARIŞMA TCKİMLİKNO” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve/veya Konya Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine, müelliflerden birinin ismi, soyismi ve TC numarası ile yatırılacaktır. Başvuru, [email protected] web adresinden üzerinden yapılacaktır.

‘BAŞVURU’ sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır.

Başvuru işlemi onaylandıktan sonra site üzerinden girişi yaparak teknik şartname ve proje bilgi-belgelerine erişebilecektir.
YARIŞMADA VERİLECEK ÖDÜLLER
1.Ödül : 250.000 ₺
2.Ödül : 200.000 ₺
3.Ödül : 150.000 ₺
1. Mansiyon : 100.000 ₺
2. Mansiyon : 100.000 ₺
3. Mansiyon : 100.000 ₺
4. Mansiyon : 100.000 ₺
1. Yarışmaya öğrenciler katılabilir mi?
Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.
2. Ekipteki danışman ve yardımcılar için oda üyelik belgesi isteniyor mu?
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
3. Yarışma ekibi en fazla kaç kişi olabilir?
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
4. Bireysel başvuru mu olmalı? Şirket ya da ofis olarak yarışmaya katılmak mümkün mü?
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
5. T.C. kimlik numarası ve çalışma izni olan yabancı uyruklular yarışmaya katılabiliyor mu?
Proje müelliflerinin TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.
6. Yarışmaya bireysel katılım mümkün mü?
Hayır. Ekipte Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulunmalıdır.
7. Mimar değilim. Yarışma ekibinde yer alabilir miyim?
Mimar dışındaki meslek grupları ekipte müellif olarak yer alamaz. Yardımcı ya da danışman olarak ekipte yer alabilirler.
8. Yarışmaya nasıl katılabilirim?
Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (İkiyüzelliTürk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “KILIÇARSLANYARIŞMA TCKİMLİKNO” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve/veya Konya Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine, müelliflerden birinin ismi, soyismi ve TC numarası ile yatırılacaktır. Başvuru, “[email protected]” web adresinden üzerinden yapılacaktır. ‘BAŞVURU’ sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır.
9. Yarışma katılım bedeli kimin adına yatırılmalı?
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.
10. Bir ekipte proje müellifi olup, diğer bir ekipte danışman olabilir miyim?
Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
11. Birden fazla projeyle yarışmaya katılabilir miyim?
Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir. Ancak yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
12. Proje teslimi basılı mı dijital mi olacak?
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek pafta boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir.Ayrıca teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB’ye kayıt edilerek teslim edilecektir. USB üzerinde projenin rumuzu belirtilecektir.

source


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.