2022 KPSS Tarih Soruları: KPSS Edirne Hangi Savaşla Alındı? İşte Tüm Sorular! – Tgrthaber


2022 KPSS tarih soruları bu yıl adayları en çok zorlayan testlerin başında geldi. Türkçe paragraf sorularının zorluğu ve tarih sorularının karmaşıklığı adaylar arasında en çok tartışma getiren konular oldu. Özellikle KPSS sırpsındığı sorusu hususunda sınava girenler ikiye ayrıldı. Peki 2022 KPSSS tarih soruları nasıldı? KPSS Edirne hangi savaşla alındı? İşte tüm soruları ve cevapları…

KPSS tarih sorularından ulaşabildiğimiz soruların tamamı KPSS 2022 Lisans sınavından çıkan adaylardan elde edilmiştir. Doğruluğu konusunda şüphe vardır. Ancak bu soru ve cevaplara bakarak fikir yürütmeniz olasıdır. Biz de bulabildiğimiz 2022 KPSS tarih sorularını ve cevaplarını şu şekilde derledik. KPSS 2022 cevap anahtarı için ÖSYM’nin yarın ki açıklamasını beklemelisiniz. 

 

Sualde Hacı İlbey komutasındaki savaşın ismi soruldu.
Sırpsındığı Muharebesi veya Birinci Meriç Muharebesi 1364 yılında, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği’nden oluşan ittifakın, Osmanlı’yı Balkanlar’dan atmak için başlattıkları bir savaştır.
Haçlı ordusu, Rumeli Beylerbeyinin emriyle keşif görevine çıkan Hacı İlbey komutasındaki birliklerce 1364 yılında bozguna uğratılmıştır.
CEVAP : SIRPSINDIĞI

source


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.