Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İstifa edip şirket değiştirenlere kötü haber: Tazminat yok – Tgrthaber


Dört senedir çalıştığı işyerinde, resmi izin günleri ve fazla mesai ücretlerini alamadığını öne süren işçi istifa etti. Ardından ertesi gün aynı sektörde çalışan başka bir fabrikada mesaiye başladı. Mahkemenin yolunu tutarak şirketten alacakları olduğunu savundu. Yargıtay emsal bir kararın altına imza attı.
Davacı işçi; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini kullanmadığını öne sürdü. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini, ancak hak ettiği ücretlerin ödenmediğini savundu. İş akdinin haksız bir şekilde sonlandırıldığı iddiasıyla da alacaklarının bir kısmının şirketten tahsili için İş Mahkemesi’ne başvurdu.
Şirket sahibi, işçinin iddia ettiği gibi fazla mesai yapma durumu olmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme; iş akdinin işveren tarafından haksız nedenle feshedildiği iddiasını kabul etti. Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı taleplerinin ödenmesi yönünde karar verdi. Davacının fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti talepleri ise reddedildi. Mahkemenin kararını hem işveren hem de işçi temyize taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise dosyadaki incelemelerin ardından emsal nitelikte bir karar verdi. Kendi isteğiyle istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. İş Mahkemesi’nin verdiği karar bozuldu. Gerekçesi ise şöyle anlatıldı:
“Dosya içinde bulunan sosyal güvenlik kurumu işten ayrılış bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin istifa olarak gösterildiği anlaşılmakla, davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.”

source


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.