PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE BİNALARDA LAVABO MUSLUK DEBİLERİ SINIRLANACAK – TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Ankara’da doğdu (1976). Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)
İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)
TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)
TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle binalarda lavabo musluk debileri sınırlanacak, sıcak su re-sirkülasyon pompası kullanımı zorunlu olacak.
Bakanlıkça hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekiyor. Düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.
Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek. Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek.
Düzenlemeyle peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufu dikkate alınacak.
Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak. Sulamada damla sulama yöntemi kullanılacak. Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.
– “İç mekan projesi” zorunluluğu
Yönetmelikle iç mekan tasarımına dair “iç mekan projesi” zorunluluğu da getiriliyor.
Buna göre, havaalanı, 300 yataktan büyük hastane, 30 bin metrekareden büyük alışveriş merkezi binaları için mimar veya iç mimarlar tarafından “iç mekan projesi” yapılması gerekecek. Bu projelerin ruhsat aşamasında sunulması zorunlu olmayacak ancak iskandan önce ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.
Öte yandan, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki biriktirme ekipmanları ile geçici atık depolama alanlarının yerlerinin mimari projelerde gösterilmesi zorunluluğu da getirildi.
Yapılaşmış parsellerde ise geçici atık depolama alanlarının parselin ön, yan veya arka bahçelerindeki yapı yasaklı alan olan çekme mesafeleri içerisinde yapılmasına müsaade edilecek.
Ayrıca güneş panellerini teşvik etmek amacıyla bina çatılarına kurulan ancak halen çatı eğimi içerisinde yapılma zorunluluğu bulunan güneş panellerinin, çatı eğimini aşmasına da izin verilerek, bu sistemlerin kurulumunu zorlaştıran şartlar da kaldırıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52  Çankaya / Ankara
Tüm hakkı saklıdır. 2018 © Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

source


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.